Luận văn, Luận án
711 ĐO-T
Cải thiện chất lượng không gian công cộng trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Đền Lừ II:
DDC 711
Tác giả CN Đoàn Thành Trung
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Cải thiện chất lượng không gian công cộng trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Đền Lừ II: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; MS; 60580102/ Đoàn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Thị Thanh Mai
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2014
Mô tả vật lý 101 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khu đô thị mới
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Từ khóa tự do Không gian công cộng
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Mai
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02457
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018369
0024
004B8D4F369-AEAB-4186-A624-9F38048DC696
005201803261430
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20180326143017|bduocnd|y20170303154355|zminhdn
082 |a711|bĐO-T
100 |aĐoàn Thành Trung
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCải thiện chất lượng không gian công cộng trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Đền Lừ II: |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; MS; 60580102/ |cĐoàn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Thị Thanh Mai
260 |aH. : |bĐHXD, |c2014
300 |a101 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aKhu đô thị mới
653 |aHạ tầng kỹ thuật
653 |aKhông gian công cộng
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Thị Thanh Mai
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02457
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kientruc/2014/lv02457doanthanhtrung/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02457 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711 ĐO-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1