Luận văn, Luận án
658.4 NG-Đ
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Trung Đỉnh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Nguyễn Trung Đỉnh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
Thông tin xuất bản Cần Thơ. : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 100 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Từ khóa tự do Cà Mau
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03974
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110673
0024
0042E65A862-7292-4B87-8A1A-F0BCC793DD3B
005201704131055
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170413105922|bhuongpt|y20170413105909|zhuongpt
082 |a658.4|bNG-Đ
100 |aNguyễn Trung Đỉnh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cNguyễn Trung Đỉnh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
260 |aCần Thơ. : |bĐHXD|c2016
300 |a100 tr. ; |c30 cm.
653 |aHạ tầng kỹ thuật
653 |aCà Mau
653 |aQuản lý đô thị
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Huy Thanh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03974
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03974 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 NG-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào