Luận văn, Luận án
658.4 NG-P
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Quân Ô Môn, Thành phố Cần Thơ :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Hoài Phong
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Quân Ô Môn, Thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Nguyễn Hoài Phong; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Cần Thơ. : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 95 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quận Ô Môn
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Từ khóa tự do Cần Thơ
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03992
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110502
0024
004761888DF-7D1B-416D-B79F-741E24CBCAA6
005201704171444
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170417144849|bhuongpt|y20170405101113|zhuongpt
082 |a658.4|bNG-P
100 |aNguyễn Hoài Phong
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Quân Ô Môn, Thành phố Cần Thơ : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cNguyễn Hoài Phong; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
260 |aCần Thơ. : |bĐHXD|c2016
300 |a95 tr. ; |c30 cm.
653 |aQuận Ô Môn
653 |aHạ tầng kỹ thuật
653 |aCần Thơ
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03992
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03992 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 NG-P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào