Luận văn, Luận án
624.1774 LƯ - Q
Ảnh hưởng của các thông số hình học đến sự làm việc của tháp thép hệ thanh :
DDC 624.1774
Tác giả CN Lương Thế Quang
Nhan đề Ảnh hưởng của các thông số hình học đến sự làm việc của tháp thép hệ thanh : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / Lương Thế Quang; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 68 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tháp thép
Từ khóa tự do Quy trình tính toán
Từ khóa tự do Hình học
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00333
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011868
0024
0048456E754-2F2A-4D39-AFE1-3E77AC2E3C22
005201610250832
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20161025083504|zhuongpt
082 |a624.1774|bLƯ - Q
100 |aLương Thế Quang
245 |aẢnh hưởng của các thông số hình học đến sự làm việc của tháp thép hệ thanh : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cLương Thế Quang; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quang Viên
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a68 tr. ; |c30 cm.
653 |aTháp thép
653 |aQuy trình tính toán
653 |aHình học
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00333
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00333 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1774 LƯ - Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào