Luận văn, Luận án
658.404 HÔ-S
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau :
DDC 658.404
Tác giả CN Hồng Bảo Sơn
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý dự án xây dựng; MS : 60580302-2 / Hồng Bảo Sơn; Cán bộ hướng dẫn :TS Nguyễn Minh Đức
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2016
Mô tả vật lý 87tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03306
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019754
0024
004E718FD25-A793-410B-BA4B-5A49ABFB4665
005201708161624
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170816163012|bduocnd|y20170324093858|zanhnq
082 |a658.404|bHÔ-S
100 |aHồng Bảo Sơn
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý dự án xây dựng; MS : 60580302-2 / |cHồng Bảo Sơn; Cán bộ hướng dẫn :TS Nguyễn Minh Đức
260 |aH. : |bĐHXD, |c2016
300 |a87tr. ; |c30 cm.
653 |aCông trình giao thông
653 |aQuản lý dự án
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Minh Đức
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03306
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/quanlyduanxd/2016/lv03306hongbaoson/noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03306 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 HÔ-S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1