Luận văn, Luận án
690.02 ĐA-T
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Giang:
DDC 690.02
Tác giả CN Đàm Đức Tuân
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Giang: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; MS: 60580302/ Đàm Đức Tuân; Cán bộ hướng dẫn: TS Đinh Văn Khiên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2014
Mô tả vật lý 88tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Thẩm định dự án
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Khiên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02929
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019184
0024
004FA88C8A4-7FCC-4108-9FFA-980C161A2DB8
005201710101528
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171010153601|bduocnd|c20171010152959|dduocnd|y20170317142051|zanhnq
082 |a690.02|bĐA-T
100 |aĐàm Đức Tuân
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Giang: |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; MS: 60580302/ |cĐàm Đức Tuân; Cán bộ hướng dẫn: TS Đinh Văn Khiên
260 |aH. : |bĐHXD, |c2014
300 |a88tr. ; |c30 cm.
653 |aDự án đầu tư
653 |aVốn ngân sách
653 |aCông trình giao thông
653 |aThẩm định dự án
653|aĐầu tư xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐinh Văn Khiên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02929
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung_60580302-1/2014/lv02929damductuan/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02929 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.02 ĐA-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1