Luận văn, Luận án
332.6 TR-K
Giải pháp khắc phục một số tồn tại trong đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT ở Việt nam :
DDC 332.6
Tác giả CN Trần Trung Kiên
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp khắc phục một số tồn tại trong đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT ở Việt nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 603109 / Trần Trung Kiên; Cán bộ hướng dẫn: TS Vũ Kim Yến
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2010
Mô tả vật lý 127 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Hạ tầng giao thông
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Hình thức BOT
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Yến
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02731
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018927
0024
0046F5EAC4B-F568-4658-8CF4-2A2BBA6ADE8B
005201806011805
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180601180611|bduocnd|c20170921090842|dduocnd|y20170314150659|zminhdn
082 |a332.6|bTR-K
100 |aTrần Trung Kiên
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp khắc phục một số tồn tại trong đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT ở Việt nam : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 603109 / |cTrần Trung Kiên; Cán bộ hướng dẫn: TS Vũ Kim Yến
260 |aH. : |bĐHXD, |c2010
300 |a127 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aHạ tầng giao thông
653 |aCông trình giao thông
653 |aHình thức BOT
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aVũ Kim Yến
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02731
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung_60580302-1/2010/lv02731trantrungkien/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02731 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 332.6 TR-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1