Luận văn, Luận án
692.3 TA-H
Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông :
DDC 692.3
Tác giả CN Tào Khánh Hà
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Tào Khánh Hà; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2016
Mô tả vật lý 99tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Thanh tra xây dựng
Môn học Kinh tế Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01104
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012745
0024
004B42224D6-14B7-43CA-A06B-3B0E3C8DC722
005201803011636
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180301163618|bduocnd|c20170913101610|dduocnd|y20161031103853|zlinhnm
082 |a692.3|bTA-H
100 |aTào Khánh Hà
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cTào Khánh Hà; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thanh
260 |aH. : |bĐHXD, |c2016
300 |a99tr. ; |c30 cm.
653 |aCông trình giao thông
653 |aThanh tra xây dựng
690|aKinh tế Xây dựng
700 |aNguyễn Huy Thanh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01104
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung_60580302-1/2016/lv01104taokhanhha/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01104 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692.3 TA-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1