Luận văn, Luận ánLuận văn
658.404 NG-A
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Văn Cà Lơ Anh
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang : Luận văn thạc sỹ ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ; Chuyên ngành : Xây dựng cầu, hầm; Mã số : 60580205-1 / Nguyễn Văn Cà Lơ Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Phi Lân
Thông tin xuất bản Cần Thơ : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 119tr. : Minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Hậu Giang
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Môn học Xây dựng cầu, hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phi Lân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04754
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122306
00241
0045894E4C9-E5C2-43F0-B6C9-AD05FC990257
005201811080938
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181108093458|bhuongpt|c20181108093417|dhuongpt|y20181031092907|zthuctap1
082 |a658.404|bNG-A
100 |aNguyễn Văn Cà Lơ Anh
245 |aGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang : |bLuận văn thạc sỹ ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ; Chuyên ngành : Xây dựng cầu, hầm; Mã số : 60580205-1 / |cNguyễn Văn Cà Lơ Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Phi Lân
260 |aCần Thơ : |bĐHXD, |c2018
300 |a119tr. : |bMinh họa ; |c30cm.
653 |aQuản lý dự án
653 |aCông trình giao thông
653 |aHậu Giang
653|aĐầu tư xây dựng
690 |aXây dựng cầu, hầm
700 |aNguyễn Phi Lân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04754
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04754 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào