Luận văn, Luận ánLuận án
Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) :
Tác giả CN Vũ Như Cầu
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) : Luận án Phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cơ kỹ thuật; MS: 62520101/ Vũ Như Cầu; CBHD PTSKHKT Nguyễn Văn Hường, PTSKHKT Hồ Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 1979
Mô tả vật lý 169tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cơ kết cấu
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Cơ kỹ thuật
Từ khóa tự do Ảnh hưởng cách nút
Từ khóa tự do Khung siêu tĩnh
Môn học Cơ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Hồ Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hường
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00003
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016758
00242
004B4B2C80F-01DE-4F95-9B96-D38E4BEAD227
005201810031036
008081223s1979 vm| vie
0091 0
039|a20181003103701|blinhnm|c20180309135300|dduocnd|y20170210103210|zduocnd
100 |aVũ Như Cầu
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) : |bLuận án Phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cơ kỹ thuật; MS: 62520101/ |cVũ Như Cầu; CBHD PTSKHKT Nguyễn Văn Hường, PTSKHKT Hồ Anh Tuấn
260 |aH. : |bĐHXD, |c1979
300 |a169tr. ; |c30 cm.
653 |aCơ kết cấu
653 |aKỹ thuật xây dựng
653 |aCơ kỹ thuật
653 |aẢnh hưởng cách nút
653 |aKhung siêu tĩnh
690 |aCơ kỹ thuật
700 |aHồ Anh Tuấn
700 |aNguyễn Văn Hường
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00003
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanantiensy/la00003vunhucau/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00003 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1