Luận văn, Luận ánLuận án
624.17762 PH-H
Ảnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất :
DDC 624.17762
Tác giả CN Phan Văn Huệ
Nhan đề Ảnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 9580201 / Phan Văn Huệ; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lê Ninh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 133tr. : minh họa ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Khung bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Kháng chấn
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Ninh
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00256
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142508
00242
004FBCA874D-79B6-4AAA-A2AE-5B9066AAA839
005202010300950
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201030095019|blinhnm|y20201030094958|zlinhnm
082 |a624.17762|bPH-H
100 |aPhan Văn Huệ
245 |aẢnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 9580201 / |cPhan Văn Huệ; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lê Ninh
260 |aH. : |bĐHXD, |c2020
300 |a133tr. : |bminh họa ; |c30cm.
650 |aKhung bê tông cốt thép
653 |aKháng chấn
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Lê Ninh
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00256
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00256 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.17762 PH-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào