Luận văn, Luận án
624.177 TR-A
Ảnh hưởng của kích thước và vị trí của lỗ mở đến khả năng chịu cắt của sàn phẳng không mũ cột :
DDC 624.177
Tác giả CN Trịnh Xuân Khởi Anh
Nhan đề Ảnh hưởng của kích thước và vị trí của lỗ mở đến khả năng chịu cắt của sàn phẳng không mũ cột : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:: 8580201 / Trịnh Xuân Khởi Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Tuấn Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : DHXD, 2019
Mô tả vật lý 57tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Sàn phẳng
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuấn Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05310
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139052
0024
004A3628085-7638-4D50-8483-823E08CDFBBE
005202006171444
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200617144416|zhuongpt
082 |a624.177|bTR-A
100 |aTrịnh Xuân Khởi Anh
245 |aẢnh hưởng của kích thước và vị trí của lỗ mở đến khả năng chịu cắt của sàn phẳng không mũ cột : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:: 8580201 / |cTrịnh Xuân Khởi Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Tuấn Trung
260 |aHà Nội : |bDHXD, |c2019
300 |a57tr. ; |c30cm.
653 |aSàn phẳng
653 |aBê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Tuấn Trung
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05310
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05310 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 TR-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào