Luận văn, Luận án
624.1172 NG-A
Ảnh hưởng của kết cấu dầm chuyển tới ứng xử nhà nhiều tầng :
DDC 624.1172
Tác giả CN Ngô Việt Anh
Nhan đề Ảnh hưởng của kết cấu dầm chuyển tới ứng xử nhà nhiều tầng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Ngô Việt Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS,TS Phạm Thanh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : DHXD, 2019
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Dầm chuyển
Từ khóa tự do Kết cấu BTCT
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05291
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139013
0024
00420C22991-1821-430A-A20D-EA49ED505226
005202006170908
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200617090858|bhuongpt|y20200617090835|zhuongpt
082 |a624.1172|bNG-A
100 |aNgô Việt Anh
245 |aẢnh hưởng của kết cấu dầm chuyển tới ứng xử nhà nhiều tầng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cNgô Việt Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS,TS Phạm Thanh Tùng
260 |aHà Nội : |bDHXD, |c2019
300 |a94tr. ; |c30cm.
653 |aDầm chuyển
653 |aKết cấu BTCT
653 |aNhà cao tầng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPhạm Thanh Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05291
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05291 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1172 NG-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào