Luận văn, Luận ánLuận án
624.1834 SE-K
Báo cáo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào :
DDC 624.1834
Tác giả CN Sengaloun Keoalounxay
Nhan đề Báo cáo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 9580201 / Sengaloun Keoalounxay; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phan Quang Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 94tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Co ngót bê tông
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Phan Quang Minh
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00242
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130165
00242
0047DFB30CA-19B6-485C-961E-C7A9D333A670
005201908090942
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190809094040|bhuongpt|c20190809092324|dhuongpt|y20190809084221|zhuongpt
082 |a624.1834|bSE-K
100 |aSengaloun Keoalounxay
245 |aBáo cáo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 9580201 / |cSengaloun Keoalounxay; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phan Quang Minh
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a94tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aBê tông
653 |aCo ngót bê tông
653|aKhí hậu
653|aKỹ thuật xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPhan Quang Minh
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00242
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2019/seogalounthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00242 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.1834 SE-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào