Luận văn, Luận án
690.02 NG-T
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về trình tự thủ tục đầu xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội :
DDC 690.02
Tác giả CN Nguyễn Hà Trung
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về trình tự thủ tục đầu xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / Nguyễn Hà Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Cự
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2015
Mô tả vật lý 79 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Thanh tra
Từ khóa tự do Kiểm tra
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Cự
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03217
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019588
0024
00493A05EFD-24A9-44EE-8225-B39CAFAF4C3C
005201709251555
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170925160248|bduocnd|y20170322153411|zhuongpt
082 |a690.02|bNG-T
100 |aNguyễn Hà Trung
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về trình tự thủ tục đầu xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / |cNguyễn Hà Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Cự
260 |aH. : |bĐHXD, |c2015
300 |a79 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aVốn ngân sách
653 |aThanh tra
653 |aKiểm tra
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Văn Cự
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03217
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/quanlyduanxd/2015/lv03217nguyenhatrung/anoidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03217 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.02 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1