Luận văn, Luận án
332.041 VU-T
Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước :
DDC 332.041
Tác giả CN Vũ Đức Thắng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; MS: 60580302 / Vũ Đức Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Thái Bá Cẩn
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2008
Mô tả vật lý 131 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Quyết toán
Từ khóa tự do Thanh toán
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Thái Bá Cẩn
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02622
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018804
0024
00444700BE4-50AA-433E-BD16-85B9627D05D1
005201703131005
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20170313101110|zminhdn
082 |a332.041|bVU-T
100 |aVũ Đức Thắng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; MS: 60580302 / |cVũ Đức Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Thái Bá Cẩn
260 |aH. : |bĐHXD|c2008
300 |a131 tr. ; |c30 cm.
653 |aVốn ngân sách
653 |aQuyết toán
653 |aThanh toán
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aThái Bá Cẩn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02622
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02622 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 332.041 VU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào