Luận văn, Luận án
657.45 ĐÔ-L
Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành sử dụng vốn ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nươc khu vực VI thực hiện :
DDC 657.45
Tác giả CN Đỗ Hải Linh
Nhan đề Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành sử dụng vốn ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nươc khu vực VI thực hiện : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Đỗ Hải Linh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Khu vực VI
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Kiểm toán nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Hạc
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04592
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121880
0024
00494890CFE-D12E-455B-BB4A-693111BBC3BE
005201808271603
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180827160036|bhuongpt|c20180827160000|dhuongpt|y20180827155830|zhuongpt
082 |a657.45|bĐÔ-L
100 |aĐỗ Hải Linh
245 |aHoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành sử dụng vốn ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nươc khu vực VI thực hiện : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cĐỗ Hải Linh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a83 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aKhu vực VI
653 |aVốn ngân sách
653 |aKiểm toán nhà nước
700 |aNguyễn Đăng Hạc
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04592
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04592 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 657.45 ĐÔ-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào