Luận văn, Luận án
658.404 LÊ-H
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La :
DDC 658.404
Tác giả CN Lê Huy Hùng
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / Lê Huy Hùng; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Bá Vỵ
Thông tin xuất bản Sơn La. : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 100 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Vỵ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04161
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116531
0024
0049DB689B7-4FDE-45EA-A42B-0D42DB4A7E2E
005201708311459
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170831150602|zhuongpt
082 |a658.404|bLÊ-H
100 |aLê Huy Hùng
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 60580302-2 / |cLê Huy Hùng; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Bá Vỵ
260 |aSơn La. : |bĐHXD, |c2017
300 |a100 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aSơn La
653 |aVốn ngân sách
653 |aQuản lý dự án
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Bá Vỵ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04161
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04161 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 LÊ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào