Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
621.4 LÊ-M
Giáo trình nhiệt động kỹ thuật :
DDC 621.4
Tác giả CN Lê Nguyên Minh
Nhan đề Giáo trình nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công trình / TS Lê Nguyên Minh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 251tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật công trình
Từ khóa tự do Nhiệt động
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(421): GT19825-20245
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00458-60
000 00000nam#a2200000ua#4500
001181
00211
004B4CA1600-69EA-4BD3-B790-2DCC98C88D3A
005201810170905
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c41000
039|a20181017090548|bthuygt|c20181015155856|dthuygt|y20160825154650|zanhnq
041 |aVie
082 |a621.4|bLÊ-M
100 |aLê Nguyên Minh|cTS
245 |aGiáo trình nhiệt động kỹ thuật : |bDùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công trình / |cTS Lê Nguyên Minh
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2009
300 |a251tr. ; |c27cm.
653 |aKỹ thuật công trình
653 |aNhiệt động
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(421): GT19825-20245
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00458-60
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/nhietdongktthumbimage.jpg
890|a424|b294|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00458 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 1
2 TK00459 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 2
3 TK00460 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 3
4 GT20133 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 312
5 GT20134 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 313
6 GT19825 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 4
7 GT19826 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 5
8 GT19827 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 6
9 GT19828 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 7
10 GT19829 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 43