Luận văn, Luận án
690.02 BU-T
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình các dự nhà ở xã hội tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 :
DDC 690.02
Tác giả CN Bùi Thị Thiện
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình các dự nhà ở xã hội tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng ; MS: 60580302-2 / Bùi Thị Thiện; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 103 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Nhà ở xã hội
Từ khóa tự do Lập tổng mức đầu tư
Môn học Quản lý dự án Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Vỵ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03174
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019524
0024
0047E0986EA-1BD0-4628-A371-9DAD8436110F
005201703221047
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170322105136|zminhdn
082 |a690.02|bBU-T
100 |aBùi Thị Thiện
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình các dự nhà ở xã hội tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng ; MS: 60580302-2 / |cBùi Thị Thiện; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a103 tr. ; |c30 cm.
653 |aDự toán xây dựng
653 |aNhà ở xã hội
653 |aLập tổng mức đầu tư
690 |aQuản lý dự án Xây dựng
700 |aNguyễn Bá Vỵ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03174
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03174 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.02 BU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào