Luận văn, Luận án
338.51 NG-B
Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự toán chi phí xây dựng công trình của Viện năng lượng Việt Nam :
DDC 338.51
Tác giả CN Nguyễn Tiến Bùi
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự toán chi phí xây dựng công trình của Viện năng lượng Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302 / Nguyễn Tiến Bùi; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Hồng Mai
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 100 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Viện năng lượng
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Mai
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02947
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019202
0024
004F56DC6BA-6B6E-433D-B1A3-78DD978A6A6D
005201703171439
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170317144346|zhuongpt
082 |a338.51|bNG-B
100 |aNguyễn Tiến Bùi
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng lập dự toán chi phí xây dựng công trình của Viện năng lượng Việt Nam : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302 / |cNguyễn Tiến Bùi; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Hồng Mai
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a100 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aDự toán xây dựng
653 |aViện năng lượng
653 |aXây dựng công trình
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Hồng Mai
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02947
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02947 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.51 NG-B Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào