Luận văn, Luận án
658.15 LÊ-H
Hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước :
DDC 658.15
Tác giả CN Lê Đình Hiện
Nhan đề Hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / Lê Đình Hiện; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 96tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý chi phí
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Vốn nhà nước
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05430
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139342
0024
004FD5B5259-051C-4838-919B-89C792BFBA04
005202006221439
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622143955|zthuygt
082 |a658.15|bLÊ-H
100 |aLê Đình Hiện
245 |aHoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / |cLê Đình Hiện; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a96tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý chi phí
653 |aDự toán xây dựng
653 |aVốn nhà nước
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aGS.TS Nguyễn Đăng Hạc
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05430
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam2thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05430 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.15 LÊ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1