Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
338.5 BÔ-X
Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo :
DDC 338.5
Tác giả TT Bộ Xây dựng
Nhan đề Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo : Ban hành kèm theo quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2000
Mô tả vật lý 204 tr. ; 31 cm.
Từ khóa tự do Công trình biển
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Hải đảo
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04556-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013459
0021
0046E0C1FE5-5534-4CEF-B6BA-80BC4CF93A67
005201611141057
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c32.000
039|y20161114110013|zthuctap1
082 |a338.5|bBÔ-X
110 |aBộ Xây dựng
245 |aĐịnh mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo : |bBan hành kèm theo quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ Xây dựng / |cBộ Xây dựng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2000
300 |a204 tr. ; |c31 cm.
653 |aCông trình biển
653 |aDự toán xây dựng
653 |aHải đảo
653 |aBê tông cốt thép
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04556-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04556 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 1
2 TK04557 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 2
3 TK04558 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào