Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
338.5 NG-V
Giáo trình lập định mức xây dựng /
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Bá Vị
Nhan đề Giáo trình lập định mức xây dựng / TS. Nguyễn Bá Vị, PGS.TS Bùi Văn Yêm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 186tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Định mức xây dựng
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Yêm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(225): GT08550-774
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00395-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
001184
00211
004056E486D-1048-46DD-8F74-F593F231247D
005201810170916
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c35000
039|a20181017091636|blinhnm|c20181015160014|dthuygt|y20160825155403|zlinhnm
082 |a338.5|bNG-V
100 |aNguyễn Bá Vị|cTiến sĩ
245 |aGiáo trình lập định mức xây dựng / |cTS. Nguyễn Bá Vị, PGS.TS Bùi Văn Yêm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a186tr. ; |c27cm.
653 |aDự toán xây dựng
653 |aĐịnh mức xây dựng
653 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aBùi Văn Yêm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(225): GT08550-774
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00395-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gtlapdinhmucxdthumbimage.jpg
890|a228|b649|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00395 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-V Giáo trình 1
2 TK00396 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-V Giáo trình 2
3 TK00397 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-V Giáo trình 3
4 GT08550 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 4
5 GT08551 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 5 Hạn trả:06-08-2022
6 GT08552 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 6
7 GT08553 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 7 Hạn trả:19-08-2022
8 GT08554 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 8 Hạn trả:25-09-2021
9 GT08555 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 9 Hạn trả:11-08-2022
10 GT08556 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-V Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23