Luận văn, Luận án
658.2 NG-M
Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý máy, thiết bị thi công trên công trường xây dựng nhà cao tầng của tập đoàn COTANA :
DDC 658.2
Tác giả CN Nguyễn Tiến Mạnh
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý máy, thiết bị thi công trên công trường xây dựng nhà cao tầng của tập đoàn COTANA : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / Nguyễn Tiến Mạnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Cotana
Từ khóa tự do Quản lý máy
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Thiết bị thi công
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05437
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139349
0024
004199DE1A2-E275-4AA0-8F05-9F56E4997F55
005202006221523
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622152358|zthuygt
082 |a658.2|bNG-M
100 |aNguyễn Tiến Mạnh
245 |aNghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý máy, thiết bị thi công trên công trường xây dựng nhà cao tầng của tập đoàn COTANA : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / |cNguyễn Tiến Mạnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aCotana
653 |aQuản lý máy
653 |aNhà cao tầng
653 |aThiết bị thi công
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPGS.TS Hồ Ngọc Khoa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05437
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05437 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.2 NG-M Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào