Luận văn, Luận án
690.068 LU-T
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông :
DDC 690.068
Tác giả CN Lục Thị Thúy
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 8580302-2 / Lục Thị Thúy; Cán bộ hướng dẫn: TS Đặng Văn Dựa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 84tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Thiết kế xây dựng
Từ khóa tự do Phương Đông
Từ khóa tự do Tư vấn xây dựng
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN TS. Đặng Văn Dựa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05107
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138051
0024
0049E2C5FC4-C889-4F33-9197-F3EA54931609
005202005291042
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200529104228|zthuygt
082 |a690.068|bLU-T
100 |aLục Thị Thúy
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng; Mã số: 8580302-2 / |cLục Thị Thúy; Cán bộ hướng dẫn: TS Đặng Văn Dựa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a84tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aThiết kế xây dựng
653 |aPhương Đông
653 |aTư vấn xây dựng
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aTS. Đặng Văn Dựa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05107
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05107 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 LU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào