Luận văn, Luận án
658.404 PH-K
" Giải pháp quản lý thực hiện dự án di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi đô thị thông qua dự án di dời Công ty Dệt Nam Định " :
DDC 658.404
Tác giả CN Phạm Ngọc Kỳ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề " Giải pháp quản lý thực hiện dự án di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi đô thị thông qua dự án di dời Công ty Dệt Nam Định " : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; MS: 60580302-1 / Phạm Ngọc Kỳ; Cán bộ hướng dẫn: TS Vũ Kim Yến
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 93 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Ô nhiễm
Từ khóa tự do Dự án di dời
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Yến
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03039
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019310
0024
00427149984-1E65-4ED2-84ED-DEA5827620A9
005201704141436
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170414144107|bduocnd|y20170321085500|zminhdn
082 |a658.404|bPH-K
100 |aPhạm Ngọc Kỳ
110 |aTrường ĐHXD
245 |a" Giải pháp quản lý thực hiện dự án di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi đô thị thông qua dự án di dời Công ty Dệt Nam Định " : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; MS: 60580302-1 / |cPhạm Ngọc Kỳ; Cán bộ hướng dẫn: TS Vũ Kim Yến
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a93 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐô thị
653 |aÔ nhiễm
653 |aDự án di dời
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aVũ Kim Yến
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03039
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung_60580302-1/2015/phamngocky/phamngocky_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03039 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 PH-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1