Luận văn, Luận án
690.068 VU-Q
Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty cổ phần Vinaconex 6 :
DDC 690.068
Tác giả CN Vũ Bá Quý
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty cổ phần Vinaconex 6 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Vũ Bá Quý; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2015
Mô tả vật lý 72 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Từ khóa tự do Vinaconex 6
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03023
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019281
0024
004591D818C-BB70-4BBA-A193-AEDABDB1436E
005201810061635
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20181006163129|bduocnd|c20170921160755|dduocnd|y20170320144807|zhuongpt
082 |a690.068|bVU-Q
100 |aVũ Bá Quý
110 |aTrường ĐHXD
245 |aBiện pháp đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty cổ phần Vinaconex 6 : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cVũ Bá Quý; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
260 |aH. : |bĐHXD, |c2015
300 |a72 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aThi công xây dựng
653 |aVinaconex 6
653 |aXây dựng công trình
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03023
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kinhtexaydung_60580302-1/2015/lv03023vubaquy/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03023 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 VU-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1