Luận văn, Luận án
658 PH - Q
Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các DAĐTXD trong ngành công an :
DDC 658
Tác giả CN Phạm Ngọc Quyên
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các DAĐTXD trong ngành công an : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; Mã số 60.58.03.02 / Phạm Ngọc Quyên; CB hướng dẫn: TS. Trần Văn Tâm
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 86 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tâm
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02893
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019134
0024
0040F0FF5DA-EA8D-4676-8D62-2EB0FCE99FB3
005201704051610
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170405161455|bthanhpm|y20170317093240|zthanhpm
082 |a658|bPH - Q
100 |aPhạm Ngọc Quyên
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCác giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các DAĐTXD trong ngành công an : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng; Mã số 60.58.03.02 / |cPhạm Ngọc Quyên; CB hướng dẫn: TS. Trần Văn Tâm
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a86 tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản lý nhà nước
690|aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Văn Tâm
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02893
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02893 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658 PH - Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào