Luận văn, Luận án
624.5 ĐO - C
Quy trình kiêm định chất lượng móng công trình dân dụng :
DDC 624.5
Tác giả CN Đoàn Quốc Cường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Quy trình kiêm định chất lượng móng công trình dân dụng : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / Đoàn Quốc Cường; Cán bộ hướng dẫn : PGS, TS. Lê Bá Huế
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2007
Mô tả vật lý 82 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công trình dân dụng
Từ khóa tự do Chất lượng móng công trình
Từ khóa tự do Công tác kiểm định
Tác giả(bs) CN Đoàn Quốc Cường
Tác giả(bs) CN Lê Bá Huế
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00070
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011564
0024
0044A1EAFE8-5318-4582-9224-D30CE2E7AE7A
005201610191024
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20161019102654|zthuydh
082 |a624.5|bĐO - C
100 |aĐoàn Quốc Cường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aQuy trình kiêm định chất lượng móng công trình dân dụng : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / |cĐoàn Quốc Cường; Cán bộ hướng dẫn : PGS, TS. Lê Bá Huế
260 |aH. : |bĐHXD|c2007
300 |a82 tr. ; |c30 cm.
653 |aCông trình dân dụng
653 |aChất lượng móng công trình
653 |aCông tác kiểm định
700 |aĐoàn Quốc Cường
700 |aLê Bá Huế
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00070
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00070 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.5 ĐO - C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào