Luận văn, Luận án
363.7 NG - S
Xác định hệ số phát thải khí CO2 cho các công nghệ lò nung sử dụng trong lĩnh vực sản xuất gạch nung - Nghiên cứu điển hình cho một số tỉnh thành miền Bắc :
DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Văn Sỹ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Xác định hệ số phát thải khí CO2 cho các công nghệ lò nung sử dụng trong lĩnh vực sản xuất gạch nung - Nghiên cứu điển hình cho một số tỉnh thành miền Bắc : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / Nguyễn Văn Sỹ; CB hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Lượng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 47 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hoffman
Từ khóa tự do Lò nung
Từ khóa tự do Tuynen
Từ khóa tự do Miền Bắc
Môn học Kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Lượng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03511
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019998
0024
0046471A9A2-04FE-4C20-9634-C83629C5D186
005201703291520
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170329152515|bthanhpm|y20170329144836|zthanhpm
082 |a363.7|bNG - S
100 |aNguyễn Văn Sỹ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aXác định hệ số phát thải khí CO2 cho các công nghệ lò nung sử dụng trong lĩnh vực sản xuất gạch nung - Nghiên cứu điển hình cho một số tỉnh thành miền Bắc : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / |cNguyễn Văn Sỹ; CB hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Lượng
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a47 tr. ; |c30 cm.
653 |aHoffman
653 |aLò nung
653 |aTuynen
653 |aMiền Bắc
690 |aKỹ thuật môi trường
700 |aNguyễn Đức Lượng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03511
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03511 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG - S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào