Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.7027 NG-L
Gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam = Bricks and tiles of the 15th - 18th centuries in Northern Vietnam /
DDC 959.7027
Tác giả CN Ngô Thị lan
Nhan đề Gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam = Bricks and tiles of the 15th - 18th centuries in Northern Vietnam / Ngô Thị Lan
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 398tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình hình xây dựng và vật liệu xây dựng thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam; gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học; đặc trưng và truyền thống sản xuất gạch ngói Việt Nam và những giá trị lịch sử - văn hoá gạch ngói thế kỷ XV-XVIII
Từ khóa tự do Khảo cổ
Từ khóa tự do Ngói
Từ khóa tự do Gạch
Từ khóa tự do Miền Bắc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06477
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140633
00212
0049165FCF2-DE2D-4E37-A171-03D5AF096F8A
005202007211437
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047755899|c237000
039|y20200721143706|zlinhnm
082 |a959.7027|bNG-L
100 |aNgô Thị lan
245 |aGạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam = Bricks and tiles of the 15th - 18th centuries in Northern Vietnam / |cNgô Thị Lan
260 |aH. : |bThế giới, |c2019
300 |a398tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aNghiên cứu tình hình xây dựng và vật liệu xây dựng thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam; gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học; đặc trưng và truyền thống sản xuất gạch ngói Việt Nam và những giá trị lịch sử - văn hoá gạch ngói thế kỷ XV-XVIII
653 |aKhảo cổ
653 |aNgói
653 |aGạch
653|aMiền Bắc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06477
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/gachvangoithekyxv-vxiiiobacvietnamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06477 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7027 NG-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào