Luận văn, Luận án
690 NG - T
Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi công cọc khoan nhồi trong điều kiện caster tại miền Bắc - Việt Nam :
DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Trung Thành
Nhan đề Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi công cọc khoan nhồi trong điều kiện caster tại miền Bắc - Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / KS. Nguyễn Trung Thành; Cán bộ hướng dẫn : Trần Hồng Hải
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2006
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Địa hình caster
Từ khóa tự do Miền Bắc
Từ khóa tự do Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Thành
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Hải
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00003
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011512
0024
004A37A2DBC-4C90-4DD2-9913-78ED682F4096
005201610180938
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20161018094126|zthuydh
082 |a690|bNG - T
100 |aNguyễn Trung Thành
245 |aNghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi công cọc khoan nhồi trong điều kiện caster tại miền Bắc - Việt Nam : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / |cKS. Nguyễn Trung Thành; Cán bộ hướng dẫn : Trần Hồng Hải
260 |aH. : |bĐHXD|c2006
300 |a81 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐịa hình caster
653 |aMiền Bắc
653 |aThi công cọc khoan nhồi
700 |aNguyễn Trung Thành
700 |aTrần Hồng Hải
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00003
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00003 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào