DDC 959.7
Tác giả CN Hà Văn Tấn
Nhan đề Chùa Việt Nam : In lần thứ 5 có bổ sung, sửa chữa giới thiệu 122 ngôi chùa trong toàn quốc / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Văn Long
Thông tin xuất bản H : Thế giới, 2013
Mô tả vật lý 548tr. : ảnh ; 26cm.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chùa
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kự
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06326-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126332
00212
00493D688E0-F8BA-4E23-A41C-95E73480D73F
005201903050937
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c496000
039|a20190305093255|bhuongpt|y20190305090458|zhuongpt
082 |a959.7|bHA-T
100 |aHà Văn Tấn
245 |aChùa Việt Nam : |bIn lần thứ 5 có bổ sung, sửa chữa giới thiệu 122 ngôi chùa trong toàn quốc / |cHà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Văn Long
260 |aH : |bThế giới, |c2013
300 |a548tr. : |bảnh ; |c26cm.
653 |aLịch sử
653 |a Việt Nam
653 |aChùa
700 |aPhạm Ngọc Long
700 |aNguyễn Văn Kự
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06326-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/chuavnthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06326 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 HA-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06327 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 HA-T Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào