DDC 537
Nhan đề Điện từ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 191tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
Từ khóa tự do Điện tích
Từ khóa tự do Trường tĩnh điện
Từ khóa tự do Từ trường
Tác giả(bs) CN Brébec, Jean - Marie
Tác giả(bs) CN Denéve, Philippe
Tác giả(bs) CN Desmarais, Thierry
Tác giả(bs) CN Ménétrier, Macr
Tác giả(bs) CN Noel, Bruno
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hồ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(64): GT78016-71, GT80361-8
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06111-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120825
00211
00487EA3967-5911-468F-862B-8D433D5F3FA7
005201810170903
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c24500
039|a20181017090322|blinhnm|c20181015162709|dlinhnm|y20180315094933|zlinhnm
082 |a537|bĐIÊ (1)
245 |aĐiện từ học 1 : |bGiáo trình / |cJean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2007
300 |a191tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aGiáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
653 |aĐiện tích
653 |aTrường tĩnh điện
653 |aTừ trường
700 |aBrébec, Jean - Marie
700 |aDenéve, Philippe
700 |aDesmarais, Thierry
700|aMénétrier, Macr
700|aNoel, Bruno
700|aNguyễn Hữu Hồ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(64): GT78016-71, GT80361-8
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06111-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/dientuhoc1thumbimage.jpg
890|a67|b102
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT78029 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 17
2 GT78030 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 18 Hạn trả:07-01-2019
3 GT78031 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 19 Hạn trả:07-01-2019
4 TK06111 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 1
5 TK06112 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 2
6 TK06113 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 3
7 GT78016 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 4
8 GT78017 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 5 Hạn trả:07-01-2019
9 GT78018 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 6 Hạn trả:15-06-2020
10 GT78019 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (1) Giáo trình 7 Hạn trả:04-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7 of 7 
Không có liên kết tài liệu số nào