DDC 537
Nhan đề Điện từ học 2 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 255tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ hai khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
Từ khóa tự do Điện từ
Từ khóa tự do Cảm ứng điện
Từ khóa tự do Điện tích
Tác giả(bs) CN Brébec, Jean - Marie
Tác giả(bs) CN Denéve, Philippe
Tác giả(bs) CN Desmarais, Thierry
Tác giả(bs) CN Ménétrier, Macr
Tác giả(bs) CN Noel, Bruno
Tác giả(bs) CN Orsini, Claude
Tác giả(bs) CN Favier, Alain
Tác giả(bs) CN Lê Băng Sương
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT76825-924
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06075-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120810
00211
00498D6237B-7A75-499A-BB9B-9C9C610EBBA9
005201810170906
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c32000
039|a20181017090651|blinhnm|c20181015163046|dlinhnm|y20180309084839|zlinhnm
082 |a537|bĐIÊ (2)
245 |aĐiện từ học 2 : |bGiáo trình / |cJean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2007
300 |a255tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aGiáo trình dùng cho sinh viên năm thứ hai khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
653 |aĐiện từ
653 |aCảm ứng điện
653 |aĐiện tích
700 |aBrébec, Jean - Marie
700 |aDenéve, Philippe
700 |aDesmarais, Thierry
700|aMénétrier, Macr
700|aNoel, Bruno
700|aOrsini, Claude
700|aFavier, Alain
700|aLê Băng Sương
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT76825-924
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06075-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/dientuhoc2thumbimage.jpg
890|a103|b117
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT76858 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 37 Hạn trả:12-01-2019
2 GT76859 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 38 Hạn trả:07-01-2019
3 GT76860 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 39 Hạn trả:28-03-2020
4 GT76861 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 40 Hạn trả:07-01-2019
5 GT76862 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 41 Hạn trả:09-01-2020
6 GT76863 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 42
7 GT76864 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 43 Hạn trả:20-09-2019
8 GT76865 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 44 Hạn trả:28-03-2020
9 GT76866 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 45
10 GT76867 Kho giáo trình - Tầng 5 537 ĐIÊ (2) Giáo trình 46
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11 
Không có liên kết tài liệu số nào