Luận văn, Luận án
621.87 NG-D
Nghiên cứu biện pháp lắp dựng cổng trục 1500 tấn lắp đạt tại nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương :
DDC 621.87
Tác giả CN Nguyễn Duy Dự
Nhan đề Nghiên cứu biện pháp lắp dựng cổng trục 1500 tấn lắp đạt tại nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 8520103 / Nguyễn Duy Dự; Cán bộ hướng dãn: PGS.TS Trương Quốc Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 80tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Cần trục
Từ khóa tự do Nhà máy đóng tàu
Môn học Kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Thành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05371
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139132
0024
00493F669A5-86C8-470F-AB52-140B64266311
005202006181550
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200618155008|bhuongpt|y20200618155000|zhuongpt
082 |a621.87|bNG-D
100 |aNguyễn Duy Dự
245 |aNghiên cứu biện pháp lắp dựng cổng trục 1500 tấn lắp đạt tại nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 8520103 / |cNguyễn Duy Dự; Cán bộ hướng dãn: PGS.TS Trương Quốc Thành
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a80tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aCần trục
653 |aNhà máy đóng tàu
690 |aKỹ thuật cơ khí
700 |aTrương Quốc Thành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05371
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05371 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 621.87 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào