Luận văn, Luận án
621.8 NG-C
Nghiên cứu lựa chọn thông số làm việc hợp lý của thiết bị công tác máy đào hầm theo công nghệ kích đẩy :
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Xuân Cường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn thông số làm việc hợp lý của thiết bị công tác máy đào hầm theo công nghệ kích đẩy : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ Thuật Cơ Khí; Mã số: 60520103 / Nguyễn Xuân Cường; Cán bộ hướng dẫn : TS. Trần Đức Hiếu
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 78tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Mô men
Từ khóa tự do Công nghệ kích đẩy
Từ khóa tự do Máy đào hầm
Môn học Kỹ Thuật Cơ Khí
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hiếu
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00943
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012538
0024
004E0E14BC3-C6AB-4D70-ABD9-2CF44D0D64AA
005201610311008
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161031101122|bthuctap2|c20161031093043|dthuctap2|y20161028104045|zthuctap2
082 |a621.8|bNG-C
100 |aNguyễn Xuân Cường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu lựa chọn thông số làm việc hợp lý của thiết bị công tác máy đào hầm theo công nghệ kích đẩy : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ Thuật Cơ Khí; Mã số: 60520103 / |cNguyễn Xuân Cường; Cán bộ hướng dẫn : TS. Trần Đức Hiếu
260 |aH. : |bĐHXD|c2016
300 |a78tr. ; |c30 cm.
653 |aMô men
653 |aCông nghệ kích đẩy
653 |aMáy đào hầm
690 |aKỹ Thuật Cơ Khí
700 |aTrần Đức Hiếu
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00943
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00943 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào