Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
621.8 NG - H
Cẩm nang kỹ thuật cơ khí /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyền
Nhan đề Cẩm nang kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Văn Huyền
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 820 tr. ; 31 cm.
Từ khóa tự do Chế tạo máy
Từ khóa tự do Cẩm nang cơ khí
Từ khóa tự do Kỹ thuật cơ khí
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03757-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011268
0021
0047A6DE569-DE5B-468B-B683-7D2415590F66
005201703060949
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c132000
039|a20170306095445|blinhnm|y20160928084253|zhoadt
041 |aVie
082 |a621.8|bNG - H
100 |aNguyễn Văn Huyền
245 |aCẩm nang kỹ thuật cơ khí / |cNguyễn Văn Huyền
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a820 tr. ; |c31 cm.
653 |aChế tạo máy
653 |aCẩm nang cơ khí
653 |aKỹ thuật cơ khí
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03757-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03757 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - H Sách Tiếng Việt 1
2 TK03758 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - H Sách Tiếng Việt 2
3 TK03759 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào