Luận văn, Luận án
621.8 NG - M
Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở tính toán thiết bị thi công cọc khoan nhồi kiểu khoan xoay :
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở tính toán thiết bị thi công cọc khoan nhồi kiểu khoan xoay : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 60520103 / Nguyễn Văn Mạnh; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quốc Thành
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 85 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cọc khoan nhồi
Từ khóa tự do Gầu khoan
Từ khóa tự do Khoan xoay
Môn học Kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Thành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03891
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110645
0024
0043F4FBD8B-29C2-40E2-9DA6-00B9721996F3
005201704120955
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170412095937|bthanhpm|y20170412095456|zthanhpm
082 |a621.8|bNG - M
100 |aNguyễn Văn Mạnh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu hoàn thiện cơ sở tính toán thiết bị thi công cọc khoan nhồi kiểu khoan xoay : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 60520103 / |cNguyễn Văn Mạnh; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quốc Thành
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a85 tr. ; |c30 cm.
653 |aCọc khoan nhồi
653 |aGầu khoan
653 |aKhoan xoay
690 |aKỹ thuật cơ khí
700 |aTrương Quốc Thành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03891
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03891 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - M Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào