Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
604.2 TR - Q
Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế /
DDC 604.2
Tác giả CN Trần Hữu Quế
Nhan đề Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa - Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 516 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Hình biểu diễn
Từ khóa tự do Trình bày bản vẽ
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03196-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011054
0021
0048D6FD1E2-9B15-482D-8C92-44595C986F4A
005201806221435
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c74,000
039|a20180622143556|bduocnd|y20160923143314|zthuydh
041 |aVie
082 |a604.2|bTR - Q
100 |aTrần Hữu Quế
245 |aVẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế / |cTrần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
260 |aH. : |bBách Khoa - Hà Nội, |c2006
300 |a516 tr. ; |c27 cm.
653 |aVẽ kỹ thuật
653|aHình biểu diễn
653|aTrình bày bản vẽ
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03196-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/vekythuattheotieuchuanquocte_2006/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03196 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 TR - Q Sách Tiếng Việt 1
2 TK03197 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 TR - Q Sách Tiếng Việt 2
3 TK03198 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 604.2 TR - Q Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1