Luận văn, Luận án
728.3 LÊ-T
Giải pháp quy hoạch kiến trúc nhà chung cư cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu Thanh Hóa :
DDC 728.3
Tác giả CN Lê Thiện Thắng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp quy hoạch kiến trúc nhà chung cư cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ Kiến trúc; MS: 60580102 / Lê Thiện Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 111 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Chung cư cao tầng
Từ khóa tự do Kiến trúc
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02340
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018152
0024
0048583FCA8-1011-42D6-AEA7-88935ACF0809
005201702281425
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170228143120|zminhdn
082 |a728.3|bLÊ-T
100 |aLê Thiện Thắng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp quy hoạch kiến trúc nhà chung cư cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sỹ Kiến trúc; MS: 60580102 / |cLê Thiện Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a111 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aKhí hậu
653 |aQuy hoạch
653 |aChung cư cao tầng
653 |aKiến trúc
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Đình Thi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02340
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02340 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 LÊ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào