Luận văn, Luận án
720 PH-T
Giải pháp kiến trúc tiết kiệm năng lượng ở Đà Nẵng :
DDC 720
Tác giả CN Phạm Phước Thịnh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp kiến trúc tiết kiệm năng lượng ở Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc. Mã số: 60580102 / Phạm Phước Thịnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2009
Mô tả vật lý 72tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Đà Nẵng
Từ khóa tự do Kiến trúc tiết kiệm năng lượng
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02082
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015482
0024
0047AB09954-0E19-4C0B-872E-91FFCD2674FE
005201701031459
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20170103150229|zthuctap1
082 |a720|bPH-T
100 |aPhạm Phước Thịnh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp kiến trúc tiết kiệm năng lượng ở Đà Nẵng : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc. Mã số: 60580102 / |cPhạm Phước Thịnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh
260 |aH. : |bĐHXD|c2009
300 |a72tr. ; |c30 cm.
653 |aKhí hậu
653 |aĐà Nẵng
653 |aKiến trúc tiết kiệm năng lượng
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02082
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02082 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 720 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào