Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
691 NG - Đ
Công tác bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam :
DDC 691
Tác giả CN Nguyễn Tiến Đích
Nhan đề Công tác bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam : Sách dùng cho thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng công trình bê tông và bê tông cốt thép, nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 231 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Biến dạng cứng
Từ khóa tự do Chống nóng
Từ khóa tự do Đóng rắn
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03972-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011347
0021
004AD88782C-BB3A-4883-B7B0-6C1D2F79BF65
005201610180856
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c40000
039|a20161018085945|bthuctap3|y20160929093210|zminhdn
041 |avie
082 |a691|bNG - Đ
100 |aNguyễn Tiến Đích|cGS.TS
245 |aCông tác bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam : |bSách dùng cho thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng công trình bê tông và bê tông cốt thép, nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành xây dựng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a231 tr. ; |c24 cm.
653 |aBê tông
653 |aKhí hậu
653 |aBiến dạng cứng
653 |aChống nóng
653 |aĐóng rắn
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03972-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03972 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 NG - Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK03973 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 NG - Đ Sách Tiếng Việt 2
3 TK03974 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 NG - Đ Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào