Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531 ÔN-Đ
Ổn định và động lực học công trình :
DDC 531
Nhan đề Ổn định và động lực học công trình : Cơ học kết cấu,tập III phần chuyên đề / Phạm Khắc Hùng,Đào Trọng Long, Lê Văn Quý, Lều Thọ Trình( chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1974
Mô tả vật lý 549tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Ổn định
Từ khóa tự do Cơ kết cấu
Từ khóa tự do Động lực học
Tác giả(bs) CN Đào Trọng Long
Tác giả(bs) CN Lê Văn Quý
Tác giả(bs) CN Phạm Khắc Hùng
Tác giả(bs) CN Lều Thọ Trình
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK03008-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
001974
0021
00498FF74E3-059D-44AB-9F6E-15F689E99561
005201609230846
008160608s1974 vm vie
0091 0
039|y20160923084925|zanhnq
041 |aVie
082 |a531|bÔN-Đ
245 |aỔn định và động lực học công trình : |bCơ học kết cấu,tập III phần chuyên đề / |cPhạm Khắc Hùng,Đào Trọng Long, Lê Văn Quý, Lều Thọ Trình( chủ biên)
260 |aH. : |bĐại học và trung học chuyên nghiệp, |c1974
300 |a549tr. ; |c27cm.
653 |aỔn định
653 |aCơ kết cấu
653 |aĐộng lực học
700 |aĐào Trọng Long
700|aLê Văn Quý
700|aPhạm Khắc Hùng
700|aLều Thọ Trình
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK03008-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03008 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ÔN-Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK03009 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ÔN-Đ Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào