Luận văn, Luận án
620 LE-T
Ổn định của kết cấu thép ống :
DDC 620
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Ổn định của kết cấu thép ống : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 2.15.14 / Lê Anh Tuấn; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2006
Mô tả vật lý 91tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Kết cấu thép ống
Từ khóa tự do Ổn định
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00026
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016
0024
004869B8CB7-90AB-4C4C-8D51-5A91D60A4407
005201608231441
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20160823144256|bminhdn|y20160823093237|zminhdn
082 |a620|bLE-T
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aỔn định của kết cấu thép ống : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 2.15.14 / |cLê Anh Tuấn; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
260 |aH. : |bĐHXD|c2006
300 |a91tr. ; |c30 cm.
653 |aKết cấu thép ống
653 |aỔn định
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700|aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00026
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00026 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 620 LE-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào