Luận văn, Luận án
624.1 NG-N
Một số vấn đề móng nông :
DDC 624.1
Tác giả CN Nguyễn Thành Nam
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Một số vấn đề móng nông : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm. Mã số: 60580204 / Nguyễn Thành Nam; Cán bộ hướng dẫn: GS, TS. Vũ Công Ngữ
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2006
Mô tả vật lý 48 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Ổn định
Từ khóa tự do Plaxis
Từ khóa tự do Nền đất
Từ khóa tự do Móng nông
Môn học Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Tác giả(bs) CN Vũ Công Ngữ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01200
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012849
0024
0041AE1C6F1-E068-4AEC-AC20-5062713C6C15
005201612201107
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20161220111023|bthuctap1|c20161220095241|dthuctap1|y20161101085638|zthuydh
082 |a624.1|bNG-N
100 |aNguyễn Thành Nam
110 |aTrường ĐHXD
245 |aMột số vấn đề móng nông : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm. Mã số: 60580204 / |cNguyễn Thành Nam; Cán bộ hướng dẫn: GS, TS. Vũ Công Ngữ
260 |aH. : |bĐHXD|c2006
300 |a48 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aỔn định
653 |aPlaxis
653 |aNền đất
653 |aMóng nông
690|aKỹ thuật xây dựng công trình ngầm
700 |aVũ Công Ngữ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01200
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01200 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 NG - N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào