Luận văn, Luận án
658.403 NG-D
Giải pháp tổ chức thu thập và quản lý dữ liệu phục vụ công tác lập dự toán tại công ty cổ phần tư vấn ,thiết kế ,xây dựng ,kinh doanh nhà thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội :
DDC 658.403
Tác giả CN Nguyễn Thị Lê Dinh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp tổ chức thu thập và quản lý dữ liệu phục vụ công tác lập dự toán tại công ty cổ phần tư vấn ,thiết kế ,xây dựng ,kinh doanh nhà thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành quản lý dự án xây dựng; MS : 60580302-2 / Nguyễn Thị Lê Dinh; Cán bộ hướng dẫn : TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 95tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Kinh doanh nhà
Từ khóa tự do Công tác lập dự toán
Từ khóa tự do Thu thập và quản lý
Môn học Quản lý dự án xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03167
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019511
0024
004EE96F7F1-C9C7-4E98-8C2E-44A4859102D3
005201703221033
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170322103735|zanhnq
082 |a658.403|bNG-D
100 |aNguyễn Thị Lê Dinh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp tổ chức thu thập và quản lý dữ liệu phục vụ công tác lập dự toán tại công ty cổ phần tư vấn ,thiết kế ,xây dựng ,kinh doanh nhà thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành quản lý dự án xây dựng; MS : 60580302-2 / |cNguyễn Thị Lê Dinh; Cán bộ hướng dẫn : TS Nguyễn Thế Quân
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a95tr. ; |c30 cm.
653 |aThiết kế
653 |aKinh doanh nhà
653 |aCông tác lập dự toán
653 |aThu thập và quản lý
690 |aQuản lý dự án xây dựng
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03167
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03167 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.403 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào