Luận văn, Luận án
658.404 LÊ-H
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thông tin phục vụ thiết kế dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 :
DDC 658.404
Tác giả CN Lê Quốc Hùng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thông tin phục vụ thiết kế dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 60580302-1 / Lê Quốc Hùng; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 76 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Nhà máy nhiệt điện
Từ khóa tự do Thông tin
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02856
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019097
0024
00485DD781F-D59E-4926-A5D4-2089D71B0F79
005201704041028
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170404103241|bhuongpt|y20170316160150|zminhdn
082 |a658.404|bLÊ-H
100 |aLê Quốc Hùng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thông tin phục vụ thiết kế dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 60580302-1 / |cLê Quốc Hùng; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Quân
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a76 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aDự án đầu tư
653 |aThiết kế
653 |aNhà máy nhiệt điện
653 |aThông tin
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02856
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02856 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 LÊ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào