Luận văn, Luận án
721.5 ĐA-N
Kiến trúc mái xanh trong thiết kế nhà ở cao tầng tại Hà Nội :
DDC 721.5
Tác giả CN Đào Xuân Nguyên
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Kiến trúc mái xanh trong thiết kế nhà ở cao tầng tại Hà Nội : Luận văn thạc sỹ Kiến trúc; MS: 60580102 / Đào Xuân Nguyên; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 126 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Từ khóa tự do Nhà ở cao tầng
Từ khóa tự do Kiến trúc mái xanh
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Nguyên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02357
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018169
0024
0040497E7D2-9676-477C-BDFF-42BDFE8A8FB9
005201702281510
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170228151628|zminhdn
082 |a721.5|bĐA-N
100 |aĐào Xuân Nguyên
110 |aTrường ĐHXD
245 |aKiến trúc mái xanh trong thiết kế nhà ở cao tầng tại Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ Kiến trúc; MS: 60580102 / |cĐào Xuân Nguyên; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Đức Nguyên
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a126 tr. ; |c30 cm.
653 |aThiết kế
653 |aĐô thị hóa
653 |aNhà ở cao tầng
653 |aKiến trúc mái xanh
690 |aKiến trúc
700 |aPhạm Đức Nguyên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02357
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02357 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 721.5 ĐA-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào